Video's

Een eigen productie waarin uitgelegd wordt hoe het Sailtraining programma van de
Gulden Leeuw eruit ziet en uitgevoerd wordt.